13. WIETNAMSKIE ZUPY / VIETNAMESE SOUPS: ok.600ml/900ml.

19,00 zł

DODATKI (obowiązkowe)

3,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

11,00 zł

16,00 zł

Więcej dodatków

1